Open image
 
CURR MIN AVG MAX
Miegamasis
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trišakio išėjimas
Boileris
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Virtuvės grindys
Virtuvės oras
Vonios grindys
Vonios oras
Miegamojo grindys
Miegamojo oras
Spintos grindys
Spintos oras
Kambario 1 grindys
Kambario 1 oras
Kambario 2 grindys
Kambario 2 oras
Vonios 2 grindys
Vonios 2 oras
Holo grindys
Holo oras
Skalbyklos grindys
Skalbykos oras
Lauko temperatūra
Kamino temperatūra
Ladomato siurblys
Cirkuliacinis siurblys
Boileris
Akumuliacinė
[O09]
Katilo ventiliatorius
Virtuvė
Vonia
Miegamasis
Spinta
Kambarys 1
Kambarys 2
Vonia 2
Holas
Skalbykla
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
[Fl2_Fz]
[Fl2_GK]
[Fl3_Fz]
[Fl3_GK]
[Fl4_Fz]
[Fl4_GK]
[Fl5_Fz]
[Fl5_GK]
[Fl6_GK]
[Fl7_On]
[Fl7_GK]
[Fl8_On]
[Fl8_Fz]
[Fl8_GK]
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU